2015-05-06

ŹRÓDŁA I SPOSÓB FINANSOWANIA

Dotacja wojewody przekazywana co miesiąc w wysokości 1/13 kwoty ustalonej na dany rok budżetowy z budżetu państwa, na zasadzie zadań zleconych gminie.