2015-05-06

SZCZEGÓŁOWA REALIZACJA ZADAŃ

Przewlekła choroba psychiczna poważnie ogranicza możliwości normalnego funkcjonowania. Chorzy z powodu omamów, urojeń i lęków żyją w świecie własnych wyobrażeń i przeżyć, odsuwają się od innych, zamykają się w sobie. Dochodzi do zerwania kontaktów towarzyskich i wcześniej zawartych znajomości. Ponieważ nawiązanie kontaktu z chorym jest bardzo trudne, często rodzina i znajomi odsuwają się od chorego, unikają z nim kontaktu. Niechęć otoczenia od kontaktowania się z chorym psychicznie, często poczucie wstydu przed środowiskiem, że w rodzinie jest osoba chora psychicznie, jeszcze bardziej niż choroba zaburza wzajemne relacje i prowadzi do tego, że chory pozbawiony bliskości życzliwych, przyjaznych osób coraz bardziej oddala się od rzeczywistości i przestaje samodzielnie radzić sobie ze sprawami codziennego życia. Brak przyjaciół, ograniczone środki finansowe, wręcz ubóstwo sprawia, że życie staje się szare, wypełnione pustką.

Stąd też Środowiskowy Dom Samopomocy w swoim działaniu uwzględnia rehabilitację i pomoc w poprawie jakości życia chorym psychicznie. Uczestnikami domu są osoby dorosłe od 21 do 67 lat, większość stanowią mężczyźni.
           
W roku 2015  liczba uczestników uprawnionych do korzystania ze wsparcia ŚDS „Magnolia” kształtuje się na poziomie 80 osób. Wielu naszych uczestników to osoby samotne, często opuszczone przez członków rodziny.

W celu poprawy funkcjonowania uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w różnych sferach życia codziennego, prowadzone były różnorodne zajęcia oraz treningi:

1. Treningi umiejętności samoobsługowych i zaradności życiowej

 • higieniczny / dbanie o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny; m.in. mycie rąk, dbanie o stopy, o paznokcie, dbanie o włosy, o higienę jamy ustnej, dbanie o bieliznę osobistą i odzież itp./
 • kulinarny – przygotowanie śniadań, prostych dań obiadowych, przygotowanie prostych przyjęć: Walentynki, tłusty czwartek, Ostatki, Imieniny, Urodziny, ustawienie zastawy, nakrycie do stołu,
 • budżetowy: gospodarowanie pieniędzmi, robienie zakupów,
 • porządkowy: dbanie o czystość w ŚDS i we własnym domu, utrzymanie porządku w ogrodzie ŚDS.


2. Treningi umiejętności społecznych:

 • nauka prowadzenia rozmowy,
 • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów społecznych,
 • kształcenie umiejętności współpracy w grupie,
 • załatwianie spraw w urzędach i instytucjach - płacenie rachunków, pisanie podań itp.


3. Treningi umiejętności spędzania wolnego czasu:

 • wycieczki piesze na wyspę Bolko,
 • wycieczki rowerowe,
 • zajęcia sportowe na boisku w przyległym ogrodzie,
 • gry zespołowe,
 • gry stolikowe,
 • gry towarzyskie,
 • organizowanie pikników w ogrodzie / pieczenie kiełbasek, śpiewanie piosenek /,
 • wyjazdy rekreacyjne do miejscowości Opolszczyzny, w Góry Opawskie, udział w Dniach Seniora, turnus terapeutyczno – rehabilitacyjny w Głuchołazach,
 • wieczorki i zabawy taneczne,
 • spotkania z książką prowadzone przez zaprzyjaźnioną bibliotekarkę,
 • wyjazdy na operetki.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się