2015-05-06

SZCZEGÓŁOWA REALIZACJA ZADAŃ

Przewlekła choroba psychiczna poważnie ogranicza możliwości normalnego funkcjonowania. Chorzy z powodu omamów, urojeń i lęków żyją w świecie własnych wyobrażeń i przeżyć, odsuwają się od innych, zamykają się w sobie. Dochodzi do zerwania kontaktów towarzyskich i wcześniej zawartych znajomości. Ponieważ nawiązanie kontaktu z chorym jest bardzo trudne, często rodzina i znajomi odsuwają się od chorego, unikają z nim kontaktu. Niechęć otoczenia od kontaktowania się z chorym psychicznie, często poczucie wstydu przed środowiskiem, że w rodzinie jest osoba chora psychicznie, jeszcze bardziej niż choroba zaburza wzajemne relacje i prowadzi do tego, że chory pozbawiony bliskości życzliwych, przyjaznych osób coraz bardziej oddala się od rzeczywistości i przestaje samodzielnie radzić sobie ze sprawami codziennego życia. Brak przyjaciół, ograniczone środki finansowe, wręcz ubóstwo sprawia, że życie staje się szare, wypełnione pustką.

Stąd też Środowiskowy Dom Samopomocy w swoim działaniu uwzględnia rehabilitację i pomoc w poprawie jakości życia chorym psychicznie. Uczestnikami domu są osoby dorosłe od 21 do 67 lat, większość stanowią mężczyźni.
           
W roku 2015  liczba uczestników uprawnionych do korzystania ze wsparcia ŚDS „Magnolia” kształtuje się na poziomie 80 osób. Wielu naszych uczestników to osoby samotne, często opuszczone przez członków rodziny.

W celu poprawy funkcjonowania uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w różnych sferach życia codziennego, prowadzone były różnorodne zajęcia oraz treningi:

1. Treningi umiejętności samoobsługowych i zaradności życiowej

 • higieniczny / dbanie o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny; m.in. mycie rąk, dbanie o stopy, o paznokcie, dbanie o włosy, o higienę jamy ustnej, dbanie o bieliznę osobistą i odzież itp./
 • kulinarny – przygotowanie śniadań, prostych dań obiadowych, przygotowanie prostych przyjęć: Walentynki, tłusty czwartek, Ostatki, Imieniny, Urodziny, ustawienie zastawy, nakrycie do stołu,
 • budżetowy: gospodarowanie pieniędzmi, robienie zakupów,
 • porządkowy: dbanie o czystość w ŚDS i we własnym domu, utrzymanie porządku w ogrodzie ŚDS.


2. Treningi umiejętności społecznych:

 • nauka prowadzenia rozmowy,
 • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów społecznych,
 • kształcenie umiejętności współpracy w grupie,
 • załatwianie spraw w urzędach i instytucjach - płacenie rachunków, pisanie podań itp.


3. Treningi umiejętności spędzania wolnego czasu:

 • wycieczki piesze na wyspę Bolko,
 • wycieczki rowerowe,
 • zajęcia sportowe na boisku w przyległym ogrodzie,
 • gry zespołowe,
 • gry stolikowe,
 • gry towarzyskie,
 • organizowanie pikników w ogrodzie / pieczenie kiełbasek, śpiewanie piosenek /,
 • wyjazdy rekreacyjne do miejscowości Opolszczyzny, w Góry Opawskie, udział w Dniach Seniora, turnus terapeutyczno – rehabilitacyjny w Głuchołazach,
 • wieczorki i zabawy taneczne,
 • spotkania z książką prowadzone przez zaprzyjaźnioną bibliotekarkę,
 • wyjazdy na operetki.