2015-05-06

STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA

własność Miasta Opola, przekazana w trwały zarząd użytkownikowi.