2015-05-06

STRUKTURA ORGANIZACYJNA I STAN ZATRUDNIENIA

Jednostka zatrudnia ogółem 24 osoby według stanu na dzień 01.01.2017 r. 20,50 etatu w tym:

 • Dyrektor  – 1 etat,
 • gł. księgowa- 0,6 etatu,
 • pracownik d/s kadr -0,75 etat,
 • obsługa, pracownicy merytoryczni:
  • terapeuta - kierownik działu merytorycznego,
  • główny specjalista - psycholog,
  • instruktorzy terapii zajęciowej,
  • terapeuci zajęciowi,  
  • lekarz psychiatra – neurolog,
  • starszy pracownik socjalny.