2017-03-22

Majątek - stan na dzień 31.12.2016 r.

  • środki trwałe – 639 001,52 zł
  • pozostałe środki trwałe – 160 394,84 zł