2016-03-15

Majątek - stan na dzień 31.12.2015 r

  • środki trwałe – 195 065,65 zł
  • pozostałe środki trwałe – 150 611,12 zł