2015-05-06

Majątek - stan na dzień 31.12.2014 r

  • środki trwałe – 157 433,40 zł
  • pozostałe środki trwałe – 242 927,33 zł