2015-05-06

Wsparcie i opieka dla Osób Zaburzonych Psychicznie.

Oparcie i pomoc w codziennym życiu osobom chorym psychicznie i niepełnosprawnym intelektualnie, które samodzielnie nie radzą sobie z typowymi zadaniami pojawiającymi się do wykonania każdego dnia. Praca w oparciu o amerykański system, który realizowany jest w formie niezależności uczestnika, jego indywidualnych zdolności, integracji społecznej w grupie i poza nią oraz najważniejszą z realizowanych  form w tym systemie to produktywność osób niepełnosprawnych.